พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common กลุ่ม: งานวิจัยและองค์ความรู้ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).