พบ 33 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: อื่นๆ (แสดงที่มา) กลุ่ม: การเพาะปลูกพืช

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).