พบ 1 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ องค์กร: กรมพัฒนาที่ดิน กลุ่ม: แหล่งน้ำและการชลประทาน รูปแบบ: CSV แท็ค: ที่ตั้งแหล่งน้ำ นอกเขตชลประทาน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).