พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: อื่นๆ กลุ่ม: ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แท็ค: ขาดแคลนน้ำ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).