พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified รูปแบบ: URL หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลความมั่นคง ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: สินค้าเกษตร

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).