พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common รูปแบบ: .zip แท็ค: การแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน แบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือน (ร.ง.8)

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).