พบ 5 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: อื่นๆ (แสดงที่มา) None: false กลุ่ม: แหล่งน้ำและการชลประทาน รูปแบบ: XLSX

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).