พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมวิชาการเกษตร รูปแบบ: api กลุ่ม: การเพาะปลูกพืช สัญญาอนุญาต: Creative Commons Attribution

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).