พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมประมง รูปแบบ: XLSX แท็ค: กุ้งกุลาดำ กุ้งขาวแวนนาไม การผลิต กุ้งทะเล

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).