พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมพัฒนาที่ดิน รูปแบบ: HTML กลุ่ม: การเพาะปลูกพืช สัญญาอนุญาต: Open Data Common

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).