พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: แหล่งน้ำและการชลประทาน แท็ค: ที่ตั้งแหล่งน้ำ None: false รูปแบบ: XLSX หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ องค์กร: กรมพัฒนาที่ดิน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).