พบ 11 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รูปแบบ: PDF ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ สัญญาอนุญาต: Open Data Commons Attribution License

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).