พบ 3 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร None: false แท็ค: ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).