พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กลุ่ม: เศรษฐกิจและการตลาด ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ รูปแบบ: paf

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).