พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่ม: ปัจจัยการผลิต

กรองผลลัพธ์
  • ปัจจัยการผลิต 3 recent views

    รายการปัจจัยการผลิตที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
    สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 27 กันยายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).