พบ 2 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมการข้าว ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: GAP

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).