พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมอุตุนิยมวิทยา รูปแบบ: .gif กลุ่ม: การเพาะปลูกพืช ปัจจัยการผลิต สัญญาอนุญาต: Open Data Common

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).