พบ 3 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ None: false แท็ค: ปริมาณการผลิตข้าว ข้าวนาปรัง

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).