พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: การเพาะปลูกพืช ปัจจัยการผลิต รูปแบบ: CSV

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).