พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX CSV แท็ค: อ้างอิง รหัสพิกัดศุลกากร

กรองผลลัพธ์
  • รหัสพิกัดศุลกากร 8 หลัก 14 recent views

    รหัสพิกัดศุลกากร 8 หลักที่ประเทศสมาชิกอาเซียนใช้ร่วมกัน เพื่อรองรับรายการสินค้าระดับประเภทย่อยของอาเซียน
    กรมศุลกากร 24 มกราคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).