พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ข้าว ปริมาณการผลิต ข้าวนาปรัง ผลผลิต

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).