พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ปฏิทินเพาะปลูก

กรองผลลัพธ์
  • ปฏิทินผลผลิต และ ปฏิทินการเพาะปลูก 7 recent views

    ปฏิทินผลผลิตและปฏิทินการเพาะปลูกปี ใช้ในการกำหนดช่วงเพาะปลูกสินค้าเกษตรแต่ละสินค้า ซึ่งกำหนดโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนำมาคำนวนข้อมูลสำรวจ เป็นข้อมูลปี ปัจจุบัน/ปีถัดไป
    สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 21 กุมภาพันธ์ 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).