พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: ปริมาณการผลิต

กรองผลลัพธ์
  • การผลิตสินค้าเกษตร API 5 recent views

    ข้อมูลสถิติและประมาณการการผลิตสินค้าเกษตร (เนื้อที่เพาะปลูก เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่) ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวบรวมโดยศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ link:...
    สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 21 ธันวาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).