พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ปริมาณอ้อยไฟไหม้ (ตันต่อปี) ราคาเงินช่วยเหลือของการตัดอ้อยสด(บาท/ปี)

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).