พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ศูนย์พักพิง

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลศูนย์พักพิง 3 recent views

    ข้อมูลศูนย์พักพิงสำหรับอุทกภัยทั่วประเทศ
    กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 26 มกราคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).