พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified แท็ค: สถิติทางการ จำนวนกลุ่มเกษตรกร จำนวนสหกรณ์

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).