พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified แท็ค: อุณหภูมิ (เฉลี่ยต่อปี)

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).