พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมพัฒนาที่ดิน แท็ค: แล้งซ้ำซาก

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลพื้นที่แล้งซ้ำซาก 11 recent views

    พื้นที่แล้งซ้ำซาก เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เฉพาะพื้นที่ทำการเกษตร โดยข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในคาดเวลา 30 ปี...
    กรมพัฒนาที่ดิน 13 กันยายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).