พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมทรัพยากรน้ำ แท็ค: rainfed area

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).