ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ JSON
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 4 สิงหาคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 4 สิงหาคม 2565
สร้างในระบบเมื่อ 4 สิงหาคม 2565