ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ XLSX
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไ่ม่มี
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2554
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ 2566
การจัดจำแนก อื่นๆ
ประเทศ
หน่วยวัด มูลค่า=บาท,ปริมาณ=กิโลกรัม
หน่วยตัวคูณ หน่วย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 11 เมษายน 2566
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 1 มกราคม 2566
สถิติทางการ
สร้างในระบบเมื่อ 11 เมษายน 2566