Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
Category text
ปริมาณการนำเข้า ปี 2561 numeric
ปริมาณการส่งออก ปี 2561 numeric
มูลค่าการนำเข้า ปี 2561 numeric
มูลค่าการส่งออก ปี 2561 numeric
ปริมาณการนำเข้า ปี 2562 numeric
ปริมาณการส่งออก ปี 2562 numeric
มูลค่าการนำเข้า ปี 2562 numeric
มูลค่าการส่งออก ปี 2562 numeric

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ CSV
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Other (Attribution)
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่
การจัดจำแนก
  หน่วยวัด
  หน่วยตัวคูณ
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
  สถิติทางการ
  สร้างในระบบเมื่อ 4 สิงหาคม 2563
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 4 สิงหาคม 2563