ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ XLS
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2563
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ 2564
การจัดจำแนก รายได้
หน่วยวัด บาท
หน่วยตัวคูณ ล้าน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 14 พฤษภาคม 2564
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 14 พฤษภาคม 2564
สถิติทางการ
สร้างในระบบเมื่อ 14 พฤษภาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 14 พฤษภาคม 2564