พบ 2 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: อื่นๆ แท็ค: ศึกษาดูงาน

กรองผลลัพธ์
  • หลักสูตร/กิจกรรมการเรียนรู้ 3 recent views

    ข้อมูลหลักสูตร/กิจกรรมในการเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ซึ่งมีรูปแบบการเรียนในภาคบรรยายและชมฐานเรียนรู้ ภาคปฏิบัติ ศึกษาดูงาน
    สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 27 กันยายน 2565
  • ฐานการเรียนรู้ 5 recent views

    อุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เผยแพร่ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรสำหรับเยาวชนและผู้สนใจ...
    สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 27 กันยายน 2565