พบ 2 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: พิกัดศุลกากร

กรองผลลัพธ์
  • รหัสพิกัดศุลกากร 2 หลัก 3 recent views

    รหัสพิกัดศุลกากรที่ประกาศใช้โดยองค์การศุลกากรโลก (WCO) 2 หลักแสดงถึง ตอนของสินค้า
    กรมศุลกากร 24 มกราคม 2566
  • รหัสพิกัดศุลกากร 4 หลัก 4 recent views

    รหัสพิกัดศุลกากรที่ประกาศใช้โดยองค์การศุลกากรโลก (WCO) 4 หลักแสดงถึงประเภท ประเภทย่อยของสินค้า
    กรมศุลกากร 24 มกราคม 2566