พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมศุลกากร แท็ค: 8 หลัก อ้างอิง รหัสพิกัดศุลกากร

กรองผลลัพธ์
  • รหัสพิกัดศุลกากร 8 หลัก 10 recent views

    รหัสพิกัดศุลกากร 8 หลักที่ประเทศสมาชิกอาเซียนใช้ร่วมกัน เพื่อรองรับรายการสินค้าระดับประเภทย่อยของอาเซียน
    กรมศุลกากร 24 มกราคม 2566