• ข้อมูลอ้างอิงประเทศ 6 recent views

  รหัสประเทศที่กำหนดตามมาตรฐาน UN/CEFACT (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business)
  กรมศุลกากร 24 มกราคม 2566
 • รหัสพิกัดศุลกากร 2 หลัก 8 recent views

  รหัสพิกัดศุลกากรที่ประกาศใช้โดยองค์การศุลกากรโลก (WCO) 2 หลักแสดงถึง ตอนของสินค้า
  กรมศุลกากร 24 มกราคม 2566
 • รหัสพิกัดศุลกากร 4 หลัก 6 recent views

  รหัสพิกัดศุลกากรที่ประกาศใช้โดยองค์การศุลกากรโลก (WCO) 4 หลักแสดงถึงประเภท ประเภทย่อยของสินค้า
  กรมศุลกากร 24 มกราคม 2566
 • รหัสพิกัดศุลกากร 8 หลัก 5 recent views

  รหัสพิกัดศุลกากร 8 หลักที่ประเทศสมาชิกอาเซียนใช้ร่วมกัน เพื่อรองรับรายการสินค้าระดับประเภทย่อยของอาเซียน
  กรมศุลกากร 24 มกราคม 2566