พบ 9 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified รูปแบบ: CSV กลุ่ม: แหล่งน้ำและการชลประทาน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).