ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ .gif
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 ตุลาคม 2544
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 20 เมษายน 2564
สร้างในระบบเมื่อ 9 สิงหาคม 2565