ข้อมูลทำเนียบผู้บริหารสมข.1 พร

รายชื่อผู้บริหารสมข.1 พร

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ฝ่ายบริหาร/สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 จังหวัดแพร่
* อีเมลผู้ติดต่อ qsis_nort@qsds.go.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
รายชื่อผู้บริหารสมข.1 พร
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 จังหวัดแพร่
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • Image
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL https://qsds.go.th
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 27 ธันวาคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 27 ธันวาคม 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 10 มกราคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 10 มกราคม 2566