ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ .rar, .shp
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์
มาตราส่วน 1:50,000
ความถูกต้องของตำแหน่ง
วันที่เริ่มต้นสร้าง 26 พฤศจิกายน 2558
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 14 มีนาคม 2565
วันที่เผยแพร่ข้อมูล 14 มีนาคม 2565
สร้างในระบบเมื่อ 19 เมษายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 13 มิถุนายน 2565