กลุ่ม

 • natural-disaster-information

  ภัยธรรมชาติ

  น้ำท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้ง หรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น...

  ดู ภัยธรรมชาติ
 • water-source

  แหล่งน้ำและการชลประทาน

  น้ำและแหล่งน้ำ เช่น เขื่อน อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำ บ่อบาดาล ปริมาณน้ำท่า

  ดู แหล่งน้ำและการชลประทาน