กลุ่ม

 • fishery-and-aquaculture

  การทำประมงและสัตว์น้ำ

  ข้อมูลที่เกี่ยวกับการทำประมง ตั้งแต่การจับสัตวน้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ...

  ดู การทำประมงและสัตว์น้ำ
 • price

  ราคา

  ราคาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ตั้งแต่ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา...

  ดู ราคา