Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
PROV_CODE text
จังหวัด text
จำนวน text
พื้นที่ text
ผลผลิต text
ปริมาณน้ำทิ้ง text
บีโอดี text

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ XLSX
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Other (Attribution)
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่
การจัดจำแนก
  หน่วยวัด
  หน่วยตัวคูณ
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
  สถิติทางการ
  สร้างในระบบเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2563
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2563