องค์การสะพานปลา

วิสัยทัศน์:

องค์การสะพานปลาผู้นำในการบริหารจัดการแหล่งขนถ่ายและซื้อขายสัตว์น้ำที่ถูกสุขอนามัย ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ:

 1. พัฒนาและบริหารจัดการสะพานปลาท่าเทียบเรือ (ตลาดเสินค้าสัตว์น้ำ) อย่างมีมาตรฐานสุขอนามัยและเป็นธรรม
 2. จัดเก็บค่าใช้บริการสะพานปลาท่าเทียบเรือและการใช้ทรัพย์สินสะพานปลาท่าเทียบเรือ
 3. สนับสนุนส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีและอาชีพให้แก่ชาวประมง
 4. พัฒนาระบบริหารองค์กรและฐานระการเงินด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ

อำนาจหน้าที่:

 1. จัดดำเนินการและนำมาซึ่งความเจริญของสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมการประมง
 2. จัดดำเนินการหรือควบคุมและอำนวยบริการซึ่งกิจการแพปลา การขนส่ง และกิจการอื่น ๆ อันเกี่ยวกับกิจการแพปลา
 3. จัดส่งเสริมฐานะสวัสดิการหรืออาชีพของชาวประมงและบูรณะหมู่บ้านการประมง
 4. จัดส่งเสริมสหกรณ์หรือสมาคมการประมง

ข้อมูลการติดต่อ:

 • ที่อยู่ : 149 ซอย เจริญกรุง 58 แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 • เบอร์โทร : 0-2211-7300
 • อีเมล : contact@fishmarket.co.th
 • เว็บไซต์: https://www.fishmarket.co.th/