องค์การตลาด

 1. ตลาดสาขาปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 2. ตลาดสาขาหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
 3. ตลาดสาขาลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 4. ตลาดสาขาบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 5. ตลาดสาขาตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

วิสัยทัศน์:

องค์การตลาดเป็นแหล่งสร้างรายได้ของผู้ผลิตผู้บริโภคสมประสงค์ อย่างยั่งยืน

พันธกิจ:

องค์การตลาดมุ่งมั่นในการนำสินค้าสู่ผู้บริโภคอย่างมืออาชีพ

อำนาจหน้าที่:

 1. จัดสร้างตลาดสาธารณะให้เพียงพอแก่ความต้องการ
 2. ปรับปรุงตลาดสาธารณะที่มีอยู่แล้วให้ถูกสุขลักษณะและทันสมัย
 3. ส่งเสริมตลาดเอกชน
 4. จัดและส่งเสริมการผลิตโภคภัณฑ์ให้พอแก่ความต้องการของตลาด
 5. จัดการขนส่งโภคภัณฑ์ไปสู่ตลาดให้เป็นไปโดยสะดวก
 6. จัดดำเนินการ ควบคุมและอำนวยบริการเกี่ยวกับตลาดขององค์การ

ข้อมูลการติดต่อ:

 • ที่อยู่ : 51/47 สวนผัก ซอย 4 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
 • เบอร์โทร : 02-0249270-4
 • อีเมล :
 • เว็บไซต์: https://www.market-organization.or.th