การยาสูบแห่งประเทศไทย

วิสัยทัศน์:

เป็นผู้นำธุรกิจยาสูบในประเทศและมุ่งสู่ธุรกิจอื่น

พันธกิจ:

รักษาส่วนแบ่งตลาดยาสูบไทย ขยายสู่ตลาดต่างประเทศ ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ พร้อมพัฒนาธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

อำนาจหน้าที่:

ข้อมูลการติดต่อ:

  • ที่อยู่ : 184 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
  • เบอร์โทร : 0-2229-1000
  • อีเมล : info_ttm@thaitobacco.or.th
  • เว็บไซต์: https://www.thaitobacco.or.th