พบ 6 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: HTML

กรองผลลัพธ์
 • อุณหภูมิ 0 recent views

  อุณหภูมิรายชั่วโมง ที่ตรวจวัดจากระบบโทรมาตรของ สสน. หน่วยของการวัดคือ องศาเซลเซียส (ºC)
  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 26 มกราคม 2566
 • ความกดอากาศ 0 recent views

  ความกดอากาศรายชั่วโมง ตรวจวัดโดยระบบโทรมาตรของ สสน. หน่วยของการตรวจวัดคือ เฮ็กซะปาสคาล (hPa)
  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 26 มกราคม 2566
 • ปริมาณฝน 0 recent views

  ปริมาณฝนสะสมราย 1 ชั่วโมงที่ตรวจวัดจากระบบโทรมาตรของ สสน.
  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 26 มกราคม 2566
 • ระดับน้ำ 0 recent views

  ระดับน้ำราย 10 นาที หน่วยเป็น ม.รทก. (เมตรเทียบระดับน้ำทะเลปานกลาง)
  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 26 มกราคม 2566
 • ความชื้นสัมพัทธ์ 0 recent views

  ความชื้นสัมพัทธ์รายชั่วโมง ตรวจวัดโดยระบบโทรมาตรของ สสน. หน่วยของการวัดคือ เปอร์เซ็นต์ (%)
  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 26 มกราคม 2566
 • บันทึกเหตุการณ์น้ำ 3 recent views

  บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมและน้ำแล้งของประเทศไทย
  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 8 มิถุนายน 2565