ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ XLS
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ พ.ศ.2558
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ พ.ศ.2563
การจัดจำแนก อื่นๆ
จำนวนครั้ง/เปอร์เซ็น
หน่วยวัด จำนวนครั้งต่อปี
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
สถิติทางการ ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 18 กรกฎาคม 2565